Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 2)

63
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_2

 

 

Giới thiệu về các tùy chọn liên lạc

Trước khi bắt đầu truyền thông với một thành viên LinkedIn khác, bạn cần hiểu các tùy chọn có sẵn cho việc liên lạc với một người nào đó. Khi bạn xem profile thành viên hoặc các thông tin tóm tắt của họ từ một phần khác của site, các biểu tượng bên cạnh tên của thành viên sẽ cho bạn biết cách bạn được kết nối như thế nào (xem trong hình 1).

06fig01
Hình 1: Các biểu tượng bên cạnh tên thành viên cho bạn biết cách
bạn được kết nối như thế nào.

Các biểu tượng này được phân biệt bằng các kết nối mức 1, 2 và 3; các thành viên nhóm; và những người có tài khoản premium của LinkedIn.

Lưu ý: Một số thành viên của LinkedIn không có các biểu tượng

Những thành viên không hiển thị các biểu tượng bên cạnh tên của họ là những thành viên ngoài mạng của bạn, không chia sẻ với các nhóm này, và không phải là người giữ tài khoản premium.

Các liên kết hiển thị bên phải tên thành viên cho bạn biết các tùy chọn liên lạc hiện có.

  • Send Message. Gửi một tin nhắn đến một kết nối trực tiếp hoặc thành viên nhóm.
  • Send InMail. Gửi một InMail đến người không nằm trong mạng của bạn. Tùy chọn này không xuất hiện đối với các thành viên mà bạn có thể gửi tin nhắn. Nếu kích vào liên kết Send InMail và không có tài khoản premium thì LinkedIn sẽ nhắc nhở bạn phải đăng ký một tài khoản premium trước khi thực hiện công việc của bạn.
  • Send InMail (Free). Gửi một tin nhắn OpenLink đến một thành viên của OpenLink Network. Các thành viên LinkedIn có các tài khoản premium có thể cung cấp cho bạn tùy chọn gửi cho họ InMail miễn phí.
  • Get Introduced Through a Connection. Yêu cầu một lời giới thiệu cho thành viên này thông qua một kết nối mức 1.
  • Add [person’s first name] to Network. Gửi một lời mời kết nối.
  • Forward This Profile to a Connection. Chuyển tiếp một profile của thành viên đến một thành viên khác mà bạn biết, giống như một cách giới thiệu thân mật.

Có nhiều tên liên kết xuất hiện trên một profile. Các tên liên kết trong các kết quả tìm kiếm đôi khi được viết tắt.

Chú ý: Không phải tất cả các tùy chọn đều có sẵn cho tất cả các thành viên.

Cần lưu ý rằng, bạn sẽ không bao giờ thấy được tất cả các tùy chọn này cho bất cứ một thành viên nào. Cho ví dụ, không thể gửi InMail, yêu cầu lời giới thiệu hoặc thêm vào mạng của mình một thành viên mà người này đã là kết nối của bạn, khi đó các tùy chọn này sẽ không xuất hiện cho các kết nối của bạn.