Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 1)

121
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_1

 

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức cơ bản về mạng xã hội LinkedIn và một số cách để truyền thông với các thành viên khác của mạng xã hội này.

Giới thiệu về mạng LinkedIn

Trước khi bắt đầu truyền thông với những người dùng khác trên LinkedIn, bạn cần hiểu cách LinkedIn phân loại các thành viên của mạng này dưới dạng các kết nối của họ với mình như thế nào. Đặc điểm này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định những hạn chế gì mà LinkedIn cung cấp cho khả năng liên lạc của bạn với mọi người.

Mạng LinkedIn gồm có ba mức kết nối:

  • Các kết nối mức 1: Các thành viên LinkedIn bạn kết nối trực tiếp. Bạn đã gửi cho họ một lời mời kết nối và họ đã chấp nhận lời mời đó, hoặc bạn đã chấp nhận lời mời của họ. Danh sách kết nối của bạn trên profile sẽ hiển thị các kết nối mức 1. Khi nói đến “các kết nối của bạn” thì điều đó có nghĩa là các kết nối mức 1 của  bạn.
  • Các kết nối mức 2: Các thành viên LinkedIn kết nối trực tiếp với các kết nối mức 1.
  • Các kết nối mức 3: Các thành viên LinkedIn kết nối trực tiếp với các kết nối mức 2.

Cho ví dụ, nếu bạn kết nối trực tiếp với một đồng nghiệp của mình (tên của đồng nghiệp này là Hương), khi đó Hương là kết nối mức 1 của bạn. Nếu Hương kết nối trực tiếp với Tuyến, khi đó Tuyến là kết nối mức 2. Nếu Tuyến lại kết nối trực tiếp với Sơn, thì Sơn lúc này sẽ là kết nối mức 3.

LinkedIn cũng coi các thành viên của các nhóm như một phần trong mạng của bạn.

MẹoXem thống kê mạng của mình

Để xem số lượng người trong ở mức trong mạng của mình, bạn hãy kích vào liên kết Network Statistics trong menu điều hướng phía bên trái.

Giới thiệu về InMail, lời giới thiệu và tin nhắn của LinkedIn

LinkedIn cung cấp một số cách truyền thông với các thành viên khác. Kiểu truyền thông mà bạn có thể gửi phụ thuộc vào cách bạn kết nối với các thành viên này như thế nào. Lựa chọn của bạn gồm có:

  • Tin nhắn – Messages. Các tin nhắn là dạng truyền thông chủ yếu trên LinkedIn. Bạn có thể gửi các tin nhắn đến các kết nối trực tiếp của mình cũng như đến những người cùng nhóm LinkedIn như bạn. Nếu bạn có thể gửi một tin nhắn đến ai đó, liên kết Send Message sẽ xuất hiện bên cạnh tên của họ trên profile và trong các kết quả tìm kiếm.
  • Lời mời – Invitations. Một lời mời là một yêu cầu kết nối với một thành viên LinkedIn khác.
  • InMail. Một InMail là một tin nhắn riêng tư đến hoặc từ một thành viên LinkedIn không phải là một kết nối của bạn. Bạn có thể nhận được InMail một cách miễn phí nếu bạn cho phép nhận các tin nhắn InMail trên trangAccount & Settings. Thông thường, việc gửi InMail là một tính năng mà LinkedIn yêu cầu trả phí trừ khi người nhận là một thành viên premium, đây là những người nằm trong mạng OpenLink Network.
  • Lời giới thiệu – Introductions. Một lời giới thiệu cung cấp một cách để bạn có thể kết nối với những người đã kết nối với các kết nối của bạn. Bằng cách yêu cầu một lời giới thiệu thông qua ai đó mà bạn biết, người đó có thể giới thiệu bạn với những người mà bạn muốn liên lạc với họ. Bạn có thể liên lạc với các kết nối mức 1 của mình để yêu cầu họ giới thiệu các thành viên là các kết nối mức 2 và 3. Mỗi thành viên có tài khoản miễn phí có thể có đến 5 lời giới thiệu tại một thời điểm.