Trang quản lý CTV dành cho nhà phân phối

75

 

Trang quản lý CTV cho nhà phân phối, bao gồm các chức năng:

  • Phân quyền
  • Giám sát thành viên
  • Giám sát khách hàng
  • Báo cáo nhật ký
  • Theo dõi hành viên
  • Nhận email khi khách hàng đăng ký form/ mua hàng

Bạn muốn được một Trang bán hàng như dưới đây, bạn nhớ xem hết nhé ??????

 

?? Bước 1: Tạo tài khoản/ Đăng nhập.

?? Bước 2: Tạo hồ sơ cá nhân.

?? Bước 3: Tạo/ thêm/ chỉnh sửa sản phẩm.

Tạo bài viết mới.

Chỉnh sửa sản phẩm.

?? Bước 3: Cà đặt trang shop.

Sau khi Đăng nhập/ đăng ký xong bạn sẽ được Trang quản lý như sau:

?? Đầu tiên, bạn sẽ thay đổi được dữ liệu địa chỉ, SĐT ở mỗi sản phẩm bạn muốn bán.

 

?? Quản lý các đơn đặt hàng thông qua gởi mail.

?? Kiểm tra thành viên cấp dưới

️⛳ Trên đây là tất cả những chức năng trong một trang để cho Nhà Phân Phối quản lý cấp dưới cũng như CTV.

Để hiểu hơn, bạn xem tiếp Video này nhé:

BTV: Nguyễn Thị Tiến