HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN TRANG EVAGYNO.COM QUA ĐIỆN THOẠI

96

Bước 1: Sau khi mở trang web bằng trình duyệt trên điện thoại sẽ có giao diện về hình ảnh và các chi tiết sản phẩm như sau:

Bước 2: Click chọn MUA NGAY để mua hàng

Sau khi chọn Mua ngay sẽ có giao diện như sau:

Sau đó chọn số lượng mua hàng. Ví dụ mua 2 sản phẩm, bạn click chọn vào phần số lượng, chọn số sản phẩm bạn mua và cuối cùng chọn cập nhật giỏi hàng để cập nhật về số lượng mua hàng và giá tiền cho hóa đơn của bạn.

Sau đó chọn Tiến hành thanh toán và giao diện hiển thị phần Thông tin thanh toán, bạn cần điền đầy đủ các thông tin để mua hàng như: Họ tên, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, địa chỉ, số điện thoại, email…

Tại phần SL nhận trước cho Eva Gyno là phần dành riêng cho khách hàng thành viên, bạn có thể bỏ qua. Phần Thông tin bổ sung, bạn có thể ghi chú thêm cho người bán và người giao hàng (Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn). Ví dụ: Bạn yêu cầu được gọi trước khi giao hàng…

Sau đó bạn kiểm tra lại đơn hàng của mình bao gồm số lượng hàng và giá tiền tạm tính cũng như giá tiền tổng phải trả.

Cuối cùng chọn Đặt hàng và hoàn tất việc mua hàng.

Video tham khảo:

Phương Quyên