Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – SV: Hồ Văn Minh – HD: Huỳnh Văn Mười – 2016

389

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT

Xem bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh tại:

https://app.box.com/s/ottg9hw5hc40qqabvu3p142q0q87qz6s

http://www.mediafire.com/download/e2ibedaezec69w1/b%C3%A1ocao-nhonmy.docx

https://www.dropbox.com/s/a3zmef24obqfcn1/b%C3%A1ocao-nhonmy.docx?dl=0

 

Cách kiểm tra trang web có được hỗ trợ trên di động không là vào trang web này http://nhonmy.com/tools/rw/

Đây là gia diện của trang web

Tiếp theo ta copy url của trang cần kiểm tra

Dán link web vào ô tìm ô nhập website ở trang http://nhonmy.com/tools/rw/ và bấm Enter

Và đây là kết quả, cách nhận biết nó phải là trang di động không là nội dung và hình ảnh không bị mất đi, không có thanh scroll ở dưới