Cách Sử Dụng AdWords Editor (Phiên bản 11)

105

Cửa sổ Người quản lý tài khoản cho phép bạn thêm, tải xuống và quản lý nhiều tài khoản song song, bao gồm cả tài khoản người quản lý AdWords.

Chỉ cần thêm bất kỳ tài khoản nào mà bạn có quyền quản lý.

Bạn cũng có thể xem tổng số thay đổi, lỗi và cảnh báo trong một tài khoản từ người quản lý tài khoản.

Bạn có khả năng làm việc trong nhiều tài khoản cùng một lúc, do đó, bạn có thể sao chép và dán từ một cửa sổ tài khoản này vào một tài khoản khác.

Bạn cũng có thể kéo và thả các mục dễ dàng trong tài khoản, như ví dụ được hiển thị ở đây hoặc kéo và thả các mục giữa các cửa sổ tài khoản.

Và bạn có thể hoàn tác và làm lại một loạt các thay đổi lớn chứ không chỉ một thay đổi. Thực hiện các thay đổi thành công với Ctrl + Z trên Windows hoặc ⌘ + Z trên Mac và làm lại một hoặc nhiều thay đổi thành công với Shift + Ctrl + Z trên Windows hoặc Shift + ⌘ + Z trên Mac. Bạn cũng có thể chọn một tác vụ cụ thể để hoàn tác hoặc hoàn tác nhiều tác vụ cùng một lúc.

Công cụ Thực hiện nhiều thay đổi tự động tổ chức văn bản của bạn thành các hàng và cột để cho phép bạn thêm, cập nhật hoặc loại bỏ nhiều mục cùng một lúc.

Các tính năng tìm kiếm nâng cao của AdWords Editor cung cấp khả năng linh hoạt hơn.

Bạn có thể áp dụng nhiều tiêu chí để tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc chế độ xem để giúp bạn tiến gần hơn đến kết quả mình muốn nhanh hơn.

Nếu hoàn toàn không tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm lần đầu tiên, thì bạn có thể chỉnh sửa tìm kiếm bằng cách nhấp đúp vào tiêu chí tìm kiếm.
Bạn cũng có thể lưu các tìm kiếm thường xuyên nhất để sử dụng trong tương lai nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Phím tắt tìm kiếm cung cấp cho bạn các tùy chọn cho tìm kiếm thậm chí nhanh hơn, nâng cao hơn trực tiếp trong thanh tìm kiếm.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để điều hướng và tạo các mục trong tài khoản của mình.

Để xem danh sách các phím tắt có sẵn, hãy chọn Trợ giúp, Phím tắt trong menu ứng dụng.

Cuối cùng, AdWords Editor cũng cung cấp hỗ trợ cho hai mục trong Thư viện được chia sẻ: chiến lược đặt giá thầu được chia sẻ và liên kết trang web được chia sẻ.