Thêm video vào bài viết trong wordpress đơn giản nhất khi đăng bài

55

thiết lập trang web bằng mã nguồn web bạn bằng wordpress cho phép thêm Video tren youtube đơn giản nhất, chỉ là copy và gián thôi. xem video sau