Tạo quảng cáo trên Linkedin

467

Linked in là mạng lưới nghề nghiệp dành cho các đối tượng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, mạng này cũng đã cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Ví di động xin gửi đến quý vị hướng dẫn tạo quảng cáo trên Linkedin

Bước 1: Tạo tài khoản trên linked in
Bước 2: Trên trang chủ, bấm vào linked in Ad

Bước 3: Tạo campaign của mình

Bước 4: Nhập thông tin thanh toán
Bước 5: Xem/sửa thông tin về campaign vừa tạo
Bước 6: Nhận thông tin receipt từ Linkedin
Bước: Đối chiếu với sao kê thẻ Visa để đảm bảo thông tin chính xác