Facebook và LinkedIn sẵn sàng quảng cáo trên di động

71
Menlo Park, California, Facebook sẽ giới thiệu các quảng cáo trên các thiết bị di động bắt đầu từ tháng ba, LinkedIn đang chuẩn bị để làm như vậy, nhưng không có thời gian công bố cụ thể.

Facebook sẽ hợp tác với nhà cung cấp công nghệ di động và công ty thanh toán Bango, có trụ sở tại Cambridge, Anh, để bắt đầu cung cấp quảng cáo trên phiên bản di động của Facebook dự tính từ tháng ba năm 2012.

Trong khi đó, LinkedIn Giám đốc điều hành Jeff Weiner đã thông báo vào thứ năm vào qua, trong thời gian hội nghị thu nhập của công ty, LinkedIn tuyên bố cũng sẽ giới thiệu quảng cáo của mình trên các thiết bị di động trong tương lai gần. Hiện nay 15% của tất cả các người dùng LinkedIn truy cập dịch vụ thông qua thiết bị di động.