Sử dụng Lịch Biểu Quảng Cáo (update 2020)

91

Tìm hiểu làm thế nào để lập lịch biểu quảng cáo tùy chỉnh trong AdWords để kiểm soát các ngày cụ thể trong tuần hoặc thời gian bạn muốn quảng cáo của bạn xuất hiện cho các khách hàng tiềm năng.

00:10: Bạn có muốn quảng cáo của mình chỉ hiển thị vào một số ngày cụ thể hay vào một số giờ cụ thể trong ngày hay không?

00:15: Bạn có thể sử dụng Lịch Biểu Quảng Cáo để kiểm soát các ngày cụ thể trong tuần hoặc thời gian bạn muốn quảng cáo của bạn xuất hiện cho các khách hàng tiềm năng
Khi sử dụng lịch biểu quảng cáo, quảng cáo của bạn sẽ chỉ có đủ điều kiện để xuất hiện trong các phiên đấu thầu diễn ra trong những ngày và thời gian bạn chỉ định.

00:33: Sau đó, bạn có thể thiết lập các điều chỉnh giá thầu nhằm tăng giá thầu cho ngày và thời gian cụ thể có giá trị hơn đối với bạn, hoặc giảm giá thầu cho ngày và thời gian ít quan trọng hơn đối với doanh nghiệp của bạn
Hãy nhớ rằng lịch biểu quảng cáo tuỳ chỉnh chỉ có sẵn với các chiến dịch được kích hoạt loại ” Tất cả các tính năng

01:01: Để bắt đầu , Chọn chiến dịch bạn muốn thay đổi.
Cần phải chắc chắn rằng bạn chọn một chiến dịch loại “tất cả tính năng”
Nhấp vào tab Cài Đặt của chiến dịch và chọn Lịch BIểu
Nhấp vào Chỉnh Sửa ở phần Lập Lịch Quảng Cáo
Nhấp vào Chỉnh Sửa ở phần Lập Lịch Quảng Cáo
01:24: Tiếp theo , nhấp vào Tạo Lịch Tuỳ Chỉnh liên và chọn ngày và / hoặc giờ trong ngày bạn muốn quảng cáo của bạn hiển thị
01:33: Bởi vì tôi không muốn quảng cáo của mình hiển thị ngoài giờ hoạt động của doanh nghiệp, tôi sẽ đặt lịch biểu hiển thị quảng cáo thứ hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5h chiều.
Sau đó, nhấp vào Lưu

Tìm hiểu thêm tại https://support.google.com/adwords/answer/2404244