Status.Net – xây dựng mạng xã hội giống Twitter Giá = 1,500,000đ

97
StatusNet_dang_blog_giong_twitter_o_VN_la_Viettercom
Mang theo cuộc trò chuyện với tên miền của bạn.
StatusNet là nền tảng nguồn mở microblogging giúp bạn chia sẻ và kết nối trong thời gian thực trong tên miền của riêng bạn.

Với StatusNet bạn có thể khuyến khích sự hợp tác, xây dựng và tham gia cộng đồng của bạn, và được chỉ huy thương hiệu của bạn.

Chức năng mà bạn kiểm soát

Nền tảng cho phép StatusNet cộng đồng, thương hiệu, tổ chức để kết hợp nhắn tin vi mô vào miền web riêng của họ. StatusNet của plug-in cung cấp một nền tảng kiến trúc giàu tính năng với chức năng mà bạn kiểm soát. Linh hoạt và tùy biến, StatusNet cung cấp một giải pháp nhắn tin vi mô giúp bạn duy trì bản sắc thương hiệu và người dùng một trải nghiệm độc đáo.

StatusNet cung cấp hai lựa chọn sản phẩm: lưu trữ phiên bản và tải về một phần mềm. Các dịch vụ lưu trữ Status.net phép các tổ chức nhận được và chạy nhanh trên các máy chủ an toàn của chúng tôi, trong khi phiên bản tải về phần mềm cung cấp tối đa trong việc kiểm soát và tuỳ biến.

Download : http://status.net/download

Có thể những website này giống Status

  1. twitter.com
  2. Vietter.com