SimpleUIDv2 – cách kiểm tra thông tin, lấy dữ liệu từ nhiều bài viết của 1 nhóm hoặc 1 trang Facebook

189
SimpleUIDv2 – cách kiểm tra thông tin, lấy dữ liệu từ nhiều bài viết của 1 nhóm hoặc 1 trang Facebook
—————————-
1. Đăng nhập vào SimpleUIDv2
2. Vào tài khoản Facebook ảo của mình, tìm kiếm 1 nhóm hoặc 1 trang mà trong đó có nhiều tương tác đồng thời có liên quan đến sản phẩm của chúng ta,
– Lựa chọn mục “Bài viết”
3. Copy link liên kết ở trên, bật lại SimpleUIDv2, chọn tab “Find FbID”, paste vào, Check ID
4. Sau khi đã có ID bài viết, copy lại
5. Bật Tab “Quét bài viết”, chọn “quét UID”, paste ID vừa vào
6. Sau khi chạy xong, sẽ xuất hiện danh sách thông tin của tất cả người dùng phản ứng với tất cả bài viết trang hoặc nhóm đó.
—————————-
7. Copy mã ID của bài viết có nhiều lượt tương tác nhất, chọn Tab “Quét Like bài viết”, paste mã ID đó vào
8. Chọn “Lưu danh sách” và save file lại. Tương tự đối với Tab “Quét cmt bài viết”.Còn đối với một bài viết cụ thể, trước khi copy link liên kết, bấm vào ngày đăng bài viết đấy, sau đó thực hiện tương tự như bình thường từ bước 3 trở đi.