SimpleUIDv2 – cách kiểm tra thông tin, lấy dữ liệu từ like và comment của 1 nhóm, 1 người hoặc 1 trang Facebook

201
SimpleUIDv2 – cách kiểm tra thông tin, lấy dữ liệu từ like và comment của 1 nhóm, 1 người hoặc 1 trang Facebook
—————————-
Lấy data thông qua like và cmt từ bài viết tốt nhất của 1 trang:1. Sau khi đăng nhập vào SimpleUIDv2, vào tài khoản Facebook ảo của mình, tìm kiếm 1 trang mà trong đó có nhiều tương tác đồng thời có liên quan đến sản phẩm của chúng ta
2. Lựa chọn mục “Bài viết” hoặc lấy bài viết được ghim (vì bình thường được ghim là bài ngon – chi tiết nằm ở bước 9)
3. Tiếp tục với mục “Bài viết”, copy link liên kết ở trên, bật lại SimpleUIDv2, chọn tab “Find FbID”, paste vào, Check ID
4. Sau khi đã có ID bài viết, copy lại
5. Vào tab “Quét bài viết”, set giới hạn bài viết – tùy ý, chọn “quét UID”, paste ID vừa lấy được vào
tùy theo giới hạn bài viết, thời gian sẽ lâu hơn hoặc ít hơn
6. Sau khi chạy xong, sẽ xuất hiện danh sách tất cả bài viết – thông tin của người dùng của trang đó.
Và từ đây ta có thể đánh giá được mức độ tương tác cũng như thông tin người dùng phản hồi đối với trang đấy
7. Sau đó copy mã ID của bài viết có nhiều lượt tương tác nhất, chọn Tab “Quét Like bài viết”, paste mã ID đó vào
8. Chọn “Lưu danh sách” – “Yes” và save file lại. “Xóa danh sách” và thực hiện tương tự đối với Tab “Quét cmt bài viết”.
————–
9. Riêng với bài viết được ghim, bấm vào ngày đăng bài viết đó, sau đó copy link liên kết lại và tiếp tục làm như từ bước 3.
Như thế là xong.