SimpleGraph – Công cụ vẽ lại chân dung người

102
SimpleGdùng.raph – Công cụ vẽ lại chân dung người
Hướng dẫn lấy tổng người like 1 fanpage
(Lưu ý phần mềm chỉ chạy lấy được 15-20 ngàn người)
—————————–
1. Bật phần mềm Simple Graph.
2. “Chọn điều kiện để tìm kiếm” và chọn “Đã thích trang theo ID Page”
3. Sau đó ở “giá trị chính”, paste vào UID của 1 fanpage
Làm sao lấy ID fanpage? – Vào 1 fanpage cụ thể (liên quan đến sản phẩm của mình và có lượt tương tác cao), copy link ở trên, paste vào web: https://id.atpsoftware.vn/ hoặc sử dụng tab chức năng “FindFbID” của SimpleUIDv24. Chọn “Thêm điều kiện”, sẽ thấy thêm điều kiện thành công
5. Chọn “Kiểm tra trên trình duyệt” – hoặc copy đoạn mã điều kiện vào 1 tab chorme mới để kiểm tra
Và ở đây chúng ta thấy ds người like của page đó.
6. Sau đó, chọn “Tìm kiếm” – đăng nhập bằng Token 2Facebook ảo – và “ok”
Lưu ý: Sẽ mất 1 khoảng thời gian để công cụ chạy hết, như đã nói ở trên chạy 15-20k người, hoặc nếu lâu quá chúng ta có thể tạm dừng và xuất luôn file hiện có
**Hiện tại SimpleGraph đang update hệ thống nên việc quét data có thể bị lỗi và “tìm kiếm” sẽ không có data7. Sau khi xong, chọn “Lưu ra File” và đặt tên – save file.
Vào thư mục kiểm tra lại (đặt tên đuôi file *.txt nếu cần).
8. Một khi đã có file ds người like, chúng ta bỏ vào SimpleUIDv2 để tiến hành quét UID