Shortcode woocomerce [ plugin wordpress]

3328

Mặc định trong plugin Woocommerce có hỗ trợ một vài shortcodes mặc định mà chúng ta rất hay thường dùng như hiển thị sản phẩm mới nhất (recent products), sản phẩm nổi bật (featured products), sản phẩm giảm giá (sale products), hiển thị sản phẩm trong 1 category, hiển thị sản phẩm theo SKU/ID..v..v..cũng có nhiều bạn chưa biết hoặc quên cách dùng, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị sản phẩm ra 1 page như sau:
– thứ 1: kích hoạt woocomerce và thêm sản phẩm
– thứ 2: thêm danh mục sản phẩm http://m.nhonmy.com/woocommerce-them-danh-muc-category-product.nmc
– thứ 3: thêm sản phẩm http://m.nhonmy.com/them-san-pham.nmc
– thứ 4: (tới bước đang chờ rồi đây) các bạn chỉ việc copy và paste các dòng code bên dưới bỏ vào page mong muốn (lưu ý: sửa lại dấu nháy kép nhé!!!!!)

1. Sản phẩm mới nhất (là hiển thị sản phẩm mới nhập vào)
[“recent_products per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc”” ]
video:

Các bạn làm tương tự cho các shortcode bên dưới nhé!

2. Sản phẩm nổi bật (là sản phẩm có đánh dấu sao)

feater
[“featured_products per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc””]
3. Sản phẩm theo category slug

slug

[“product_category category=”điền tên slug vào đây” per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc””]
4. Sản phẩm theo ID hoặc SKU

id
[“products ids=”1, 2, 3, 4, 5….”] (thay số 1, 2, 3, 4, 5 bằng id muốn thêm)
[“products skus=”foo, bar, baz….” orderby=”date” order=”desc”]
(thay foo, bar, baz bằng slug muốn thêm)
5. Sản phẩm khuyến mãi

sale
[“sale_products per_page=”12”]

kết quả:

sale-price-shortcode
6. Sản phẩm bán chạy
[“best_selling_products per_page=”12”]
7.Sản phẩm bán chạy cao nhất
[“top_rated_products per_page=”12”]
8. Danh sách sản phẩm theo thuộc tính (màu sắc…)
[“product_attribute attribute=’color’ filter=’black’]
9. Sản phẩm liên quan
[“related_products per_page=”12”]

 • [woocommerce_cart] – trang hiển thị giỏ hàng
 • [woocommerce_checkout] – trang hiện thị sản phẩm đã mua
 • [woocommerce_order_tracking] – hiển thị form hóa đơn
 • [woocommerce_my_account] – hiển thị tài khoản
 • [woocommerce_edit_account] – chỉnh sửa tài khoản
 • [woocommerce_change_password] – đổi mật khẩu
 • [woocommerce_view_order] – hiển thị hóa đơn đã mua
 • [woocommerce_logout] – đăng xuất
 • [woocommerce_pay] – thanh toán
 • [woocommerce_thankyou] – cảm ơn
 • [woocommerce_lost_password] – mất mật khẩu
 • [woocommerce_edit_address] – chỉnh sủa địa chỉ

Giải thích:

column: Số cột mà bạn muốn sản phẩm được hiển thị. Nghĩa là nếu bạn để hiển thị 16 sản phẩm thì nó sẽ hiển thị trên 4 dòng, mỗi dòng 4 cột.

per_page: Số sản phẩm được phép hiển thị.

orderby: thứ tự sắp xếp sản phẩm.

order: định dạng sắp xếp sản phẩm.