PmWiki là tạo lập, bảo trì, tương tác trên Web. Giá = 900,000đ

58

PmWiki là tạo lập, bảo trì, tương tác trên Web.

  • Tùy chọn : các tham số được định nghĩa trong tập tin cấu hình
  • Phụ thêm : các tập tin cần tải một cách riêng
  • Thử ra

HỆ THỐNG BẢO MẬT TÍNH NĂNG BỐ TRÍ CHI TIẾT HTML PHỤ THÊM LINH TINH CHI TIẾT QUẢN LÝ CHƯA CÓ

Giá Tự do, quyền GPL (Quyền Công chung Gnu)
Hỗ trợ người dùng Trong hộp thư chung (cũng bằng tiếng Đức)
Lưu trang Chỉ tập tin phẳng, không cần cơ sở dữ liệu. Có thể quản lý mấy nghìn trang
Cần đến trình phục vụ PHP 4.1.x tối thiểu, có thể chạy trong chế độ an toàn, hãy xem Máy hỗ trợ Mạng
Nâng cấp Bằng cách đơn giản sao chép những tập tin phiên bản mới, hoặc thông qua CVS
Phụ thêm Hơn 30 hiện có
Chống thư rác Bằng cách trở ngại từ và địa chỉ IP (phụ thêm), và bằng cách giới hạn tổng số địa chỉ Mạng chưa tán thành (tùy chọn), bằng cách mật mã hóa địa chỉ thư điện tử (phụ thêm)
Mật khẩu Đựa vào trang, vào nhóm hay vào nơi Mạng; cũng xem Mật khẩu quan lý
Xác thực người dùng Thông qua phụ thêm Xác thực người dùng
Phiên bản người dùng Giống như? những Wiki khác, có một thanh nút (PmWiki 2.0.beta16+) và khung xem thử. Có thể quản lý nhiều việc sửa đổi cùng lúc. Phụ thêm để kiểm tra chính tả
Lịch sử trang Cũng xem Lịch sử trang?
Liên kết công bố? và TừWiki? TừWiki? có thể bị tắt
Liên kết đến nơi khác do quản trị hiệu chỉnh
Nhóm? và thứ bậc Chỉ mật cấp, quản lý trình đơn và kiểu dạng theo nhóm, hãy xem kiến trúc Wiki
Phân loại
Đường dẫn duyệt Cho phép tác giả wiki tạo đường dẫn qua một loạt trang nào đó trong wiki
Công cụ tìm kiếm
Thông báo qua thư điện từ khi trang được sửa đổi Tùy chọn, do quản trị, đựa vào nơi Mạng
Dòng RSS Tùy chọn, và bạn cũng có thể hiển thị dòng RSS (phụ thêm)
Phiên bản quốc tế Hãy xem Ngôn ngữ. Có thể quản lý ký tự có dấu phụ và bộ ký tự UTF-8.
Thay đổi tên trang phụ thêm
Sắc thái Do quản trị, có thể đựa vào bảng hay vào CSS, phụ thêm vào do người dùng chuyển đổi và cấu hình tương tác
Sửa đổi bố trị Do quản trị và do người dùng, hãy xem dòng đầu nhóm
Bố trí có thể in Phục hồi trình đơn, tạo danh sách liên kết và định dạng lại cách linh tinh
Kiểu dạng và định dạng tự chọn
Bảng Bảng đơn giản và bảng cấp cao
Mục lục trang Phụ thêm – cũng xem dòng đầu đánh số
Bao gồm trong trang Của trang khác (phần hay toàn)
Nẹo Trong cùng trang hay trong trang khác
Đính kèm do người dùng tải lên Tùy chọn lập
thay đổi ảnh và nơi trưng bày Qua phụ thêm
Sửa đổi vẽ trong trình duyệt Qua phụ thêm, cần đến hiệu lực Java trong trình duyệt.
Quản lý thông tin về thông tin HTML Từ khóa (đựa vào nơi Mạng, vào nhóm hay vào trang), tự động không có mục lục, không theo sau, cho trang tiện ích
Tương thích với HTML XHTML 1.0 chuyển tiếp, có lẽ khác khi dùng sắc thái linh tinh
Trình duyệt dùng bộ nhớ tạm Tùy chọn
Địa chỉ sạch Cũng xem hiệu lực thông tin đường dẫn trong biến bố trí?
Ẩn địa chỉ thư điện tử Phụ thêm
Lịch Mỗi ngày trở thành một trang wiki.
Latex trong Wiki
Xuất đường dẫn Wiki
Diễn đàn Một diễn đàn đơn giản
Sách khách
Nhóm wiki Có nhiều wiki chạy dùng một cơ chế
Tìm kiếm trang thiếu và ngắt đường dẫn Tùy chọn – Bạn cũng có thể liệt kê đính kèm thiếu và ngắt đường dẫn (phụ thêm)
Quản lý yêu cầu tính năng và thông báo lỗi
tùy chọn định dạng chữ thêm nữa màu sắc, canh lề, canh cả bên trái lẫn bên phải đều, v.v.
cho phép thẻ HTML ?
cho phép tập lệnh PHP ở trong wiki giống như tại gunther.sf.net
bản đồ nơi ?
Liên kết lùi Tạo sớm
Xuất là trang tĩnh ?
Sở thích người dùng Dù có một phụ thêm cho phép người dùng chọn sắc thái và một số tính năng khác, như Cấu hình sác thái|biến thế phông chữ và bố trí; bất cứ sở thích người dùng nào khác có thể do quản trị thêm dùng định dạng tự chọn đơn giản, hoặc bằng cách yêu cầu cộng đồng thêm
Thông báo qua thư điện tử theo trang ?
Bộ hiệu chỉnh bảng tương tác ?
Có thể sửa đổi công Bản đồ với nhau? ?

Yếu tố không phải trong danh sách tính năng, nhưng mà khuyên PmWiki cho bạn:

  • Cơ bản mã nhỏ (nhỏ hơn 1 MB)
  • Nhiều tham số do trang quản lý, không cần mở tập tin hệ thống, mà giúp đỡ quản lý Wiki nhiều lắm
  • Dù có chỉ một lập trình viên chính, có một cộng đồng rất hoạt động đóng góp nhiều, và nhiều người riêng tạo điều phụ thêm.

Bạn có muốn tính năng PmWiki thêm không? Hãy thêm vào BlueSky? nhé. 🙂

Thử nghiệm :PmWiki Demo

Cài đặt – Download: Download PmWiki

License:

GNU General Public License (GPL)

Giá trên chỉ tính chi phí cài đặt