Nghệ thuật bán hàng – Phần cuối

23

Chúng tôi đã phỏng vấn những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất của Intrepreneur’s 2003 Hot 100 companies và họ nói cho chúng tôi biết những bí quyết kinh doanh của họ.

1. Kiến thức. Chắc chắn rằng kiến thức về sản phẩm của bạn không phải để áp đảo khách hàng mà để giải quyết những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Nếu một người đang sắp chết đuối, bạn đừng đắn đo về quyền lợi của mình khi giúp họ.

2. Sự nhiệt tình. Một người bán hàng phải làm tất cả để thu hút sự chú ý của khách hàng.

3. Quá trình. “Tìm kiếm sự chuyển độgn trong mỗi cuộc gọi của bạn. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tăng doanh thu bán hàng bằng cách theo đuổi những khách hàng tiềm năng-người mà sẽ giúp bạn phát triển và loại bỏ những khách hàng mà sẽ không vượt qua được raò cản.”

4. Sự toàn vẹn. “Khách hàng đang tìm kiếm 4 thứ: Đạo đức cao. Trách nhiệm, Giải pháp và Sự nhiệt tình. Cộng thêm một sản phẩm hay dịch vụ tốt, bạn sẽ tạo được con đường tới thành công.”

5. Sự kiên định. “Luôn luôn tiến hành một vụ mua bán với thái độ tích cực và hãy tự tin rằng bạn sẽ thành công. Chính vào lúc mà bạn nghi ngờ rằng có thể bán hàng cho người này hay không, bạn đã thất bại.”

6. Những mối quan hệ. “Chú trọng tới việc phát triển một mối quan hệ hai bên cùng có lợi giữa công ty và khách hàng. Sau đó việc bán hàng sẽ có được những thuận lợi.”
7. Sự hài hước. “Khách hàng là những người thật sự, và con người thích sự hài hước. Làm theo lí thuyết này mỗi ngày chắc chắn bạn sẽ thành công.”

Bảo Linh- Dịch từ Internet