DS guilt

39
1.     Download va cài Cookie ATP - Settings - More tools - Extensions
2.     Download va cài phần mềm ATP simple v2
3.     Lấy Cookie đăng nhập vào phần mềm
4.     Cách lấy id / quét data  / xuất date ra excel của  >>> nhóm  / page /  cmd / like / livetream / … (mỗi cái 1 video)
5.     Phương pháp lấy email đúng đối tượng - benten guild
6.     Cách dùng hàm Vlookup vào để lấy data có email
7.     Download va Cài đặt EmailVerifier
8.     Nhập ds email và EmailVerifier để kiểm tra email "sống / chết"
9.     Xuất ds email "sống" từ  EmailVerifier
10. Cách dùng hàm Vlookup vào để lấy data có email  "sống"
11. Nhấp ds email vào google driver & lọc bỏ email trùng
12. Cái YAMM
13. Soan thu Nháp
14. Lưu ý chống spam và Lưu ý khi sử dụng YAMM
15. Nhập Email
16. Gửi Email
17. Cách xem báo cáo
18. Lọc email đã mở, và xem nhập xóa ds cũ trước khi gửi và nhập ds mới vào
19. Add friend tăng lượt gửi
20. Sửa lỗi tông hợp Simple UID v2
21. Guild Links quan trọng