Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

891
them-pipes

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau:

1. Active plugin woocomerce
2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination Woocommerce, WP Pipes Addon Engine Link Finder
Mình đã làm sẵn 1 demo bên dưới bạn chỉ cần import vào và làm theo video hướng dẫn như sau:
http://www.mediafire.com/nm-trananh-vn-dienthoai-apple.pipe

them-pipes
Video hướng dẫn: