Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes 2 [plugin wordpress]

3103

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau:

1. Active plugin woocomerce
2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination Woocommerce, WP Pipes Addon Engine Link Finder
Mình đã làm sẵn 1 demo bên dưới bạn chỉ cần import vào và làm theo video hướng dẫn như sau:
http://www.mediafire.com/nm-trananh-vn-dienthoai-apple.pipe

them-pipes

Đây là dữ liệu
Tiếp theo bạn chỉnh sửa như sau:

pipe

Lưu ý:

– ở mục 4 link xuất dữ liệu sản phẩm có nghĩa link chung hiển thị tất cả các sản phẩm
Ví dụ:  muốn lấy tất cả điện thoại hãng apple của trananh.vn
– ở mục 5, bạn dùng công cụ Firebug trên Firefox để Inspect tên của sản phẩm
– ở mục 6, bạn phải vào  chi tiết của từng điện thoại của hãng apple  để nhìn link của nó, lấy điểm chung của link, còn tên riêng thì thay bằng (*)
Ví dụ:
link sản phẩm 1: http://trananh.vn/dien-thoai/dien-thoai-di-dong/id185147/dien-thoai-oppo-r831k-neo-3-trang-p185147c338/index.htm
link sản phẩm 2: http://trananh.vn/dien-thoai/dien-thoai-di-dong/id185148/dien-thoai-oppo-r831k-neo-3-xam-p185148c338/index.htm
2 link này phần gạch chân của nó khác nên ta thay bằng (*)

No

code

Lưu ý:

– Để làm được bước 13 bạn vào link http://demo.foobla.com/html_parser/index.php để thực hiện chạy  code của mình để coi đúng hay sai mới copy vào được. (bạn vào http://wp-pipes.com/huong-dan-su-dung-wp-pipe-toan-taphttp://foobla.com để xem hướng dẫn code)

gallery

combine

 

Sau khi làm xong lưu ý là phải chọn dữ liệu đầu ra bên phần Destination Input thì mới hiển thị bài viết sản phẩm lên được.

Video hướng dẫn: