Khai báo Gmail trên Outlook 2007

296

Đại đa số người dùng hiện nay đều thích và thường sử dụng Gmail làm địa chỉ email chính, tuy nhiên việc vào web và check mail thường xuyên trong môi trường công sở lại quá rườm rà đôi khi bực mình vì mạng quá chậm. Khai báo thêm một tài khoản Gmail vào trong Outlook 2007 lại là việc quá đơn giản và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm đó.

Đầu tiên cần phải đảm bảo tài khoản Gmail của bạn đã được thiết lập chế độ cho phép POP (Post Office Protocol). Nếu bạn chưa thiết lập chế độ này, hãy vào tài khoản Gmail của mình, vào phần Settings -> Forwarding and POP/IMAP và đặt các tùy chọn theo như hình sau:

Gmail1

Lưu ý là tại tùy chọn When messages are accessed with POP không được đặt là Delete, bởi như vậy toàn bộ mail trong tài khoản Gmail sẽ bị download về máy khách còn mail trên máy chủ sẽ bị xóa đi.

Sau khi đã thiết lập Gmail xong, mở Outlook 2007 và vào phần Tools -> Account Settings…

Gmail2

Trong phần Account Settings chọn tab E-mail và kích vào New…

Gmail3

Cửa sổ Add New E-mail Account xuất hiện, kích vào Next

Gmail4

Nhập vào toàn bộ thông tin về tài khoản Gmail của bạn (lưu ý là không kích vào nút chọn phần Manually configure server settings or additional server types). Kích vào Next sau khi đã khai báo xong thông tin.

Gmail5

Sau khi Outlook cấu hình xong các thiết lập máy chủ Email, bạn nhận được thông báo sau và kích vào Finish.

Gmail9

Trở lại giao diện duyệt mail và nhấn vào nút Send/Receive (Ctrl + M) để download mail về máy.

Gmail10

Nếu có vấn đề xảy ra trong việc thiết lập tự động và Outlook không tự nhận máy chủ Gmail, bạn cần phải chọn tùy chọn Manually Configure Server và nhập vào các thông số chi tiết như sau:

  • Email Address: Tên đầy đủ (do bạn tự chọn)
  • Incoming Mail Server: pop.gmail.com
  • Outgoing Mail Server: smtp.gmail.com
  • User Name: Tên đầy đủ địa chỉ email

Gmail6

Tiếp tục kích vào nút More Settings…, chuyển sang tab Outgoing Server và tích chọn vào phần My outgoing server requires authentication

Gmail7

Chuyển tiếp sang tab Advanced và thay đổi giá trị các thông số như sau:

  • Incoming Server: 995
  • Tích chọn phần This server requires an encrypted connection (SSL)
  • Outgoing Server (SMTP): 587
  • Thay đổi phần Use the following type of encrypted connection thành Auto hoặc sử dụng TLS nếu vẫn có vấn đề xảy ra.

Gmail8

Đóng cửa sổ thiết lập và thử kiểm tra xem tài khoản Gmail trên Outlook đã hoạt động chưa.