Tag: cai dat gmail

Hướng dẫn cài đặt Gmail POP cho MS Outlook 2003

Configuring your email client: Outlook 2003 Enable POP in your Gmail account. (bật giao thức POP3 trong Gmail) - Bạn vào Gmail, vào phần Setting...

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với POP

Bạn cảm thấy thú vị với phiên bản mới nhất của Outlook và muốn cài đặt nó với tài khoản Gmail của mình?...

Khai báo Gmail trên Outlook 2007

Đại đa số người dùng hiện nay đều thích và thường sử dụng Gmail làm địa chỉ email chính, tuy nhiên việc vào web...