Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với POP

113

Bạn cảm thấy thú vị với phiên bản mới nhất của Outlook và muốn cài đặt nó với tài khoản Gmail của mình? Sau đây là hướng dẫn thêm tài khoản Gmail của bạn vào Outlook 2010 sử dụng POP.

Bắt đầu
Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn và tới trang cài đặt. dưới thẻ Forwarding and POP/IMAP để bật POP. Bạn có thể bật truy cập POP đối với tất cả các thư mới hoặc trong tài khoản Gmail của mình. Đối với lựa chọn thứ 2, bạn nên chọn keep Gmail’s copy in the Inbox để có thể nhận mail trên máy chủ Gmail.
POP11

Thêm tài khoản vào Outlook 2010

Nếu bạn vẫn chưa chạy Outlook 2010, chọn Next để bắt đầu cài đặt và thêm tài khoản email của mình vào.
POP21
Chọn Yes để thêm tài khoản email vào Outlook. Giờ đây, bạn có thể điền tài khoản email của mình.
POP31
Hoặc nếu bạn đang sử dụng Outlook và muốn thêm tài khoản POP mới, kích File rồi chọn Add Account dưới mục Account Information.
POP41
Outlook 2010 có thể tự động nhận và cấu hình tài khoản với địa chỉ email và mật khẩu. Điền thông tin rồi chọn Next để Outlook cài đặt.
POP51

Outlook sẽ quét cài đặt đối với tài khoản email của bạn.

POP6
Nếu Outlook có thể tìm kiếm cài đặt và cấu hình tài khoản của bạn một cách tự động, bạn sẽ thấy màn hình chúc mừng hiển thị. Dựa vào cài đặt, Gmail được cài đặt tự động. Tuy nhiên, có lúc cài đặt sẽ thất bại. trong trường hợp này, bạn cần phải cài đặt lại.

Cấu hình Outlook cho Gmail
Quay trở lại màn hình cài đặt tài khoản, chọn Manually configure server settings or additional server types rồi kích Next.

POP8

Chọn Internet E-mail > Next

POP9
Điền tên người dùng, địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Trong mục Server information, điền thông tin sau:
• Account Type: POP3
• Incoming mail server: pop.gmail.com
• Outgoing mail server: smtp.gmail.com
Nhớ kích vào mục Remember password để không phải điền nhiều lần.
POP10

Sau khi đã điền đủ thông tin, kích More Settings

POP111
Chọn thẻ Outgoing Server, kiểm tra My outgoing server (SMTP) requires authentication và kích Use same settings as my incoming mail server.
POP12
Chọn thẻ Advanced và điền những thông tin sau:

• Incoming Server (POP3): 995
• Outgoing server (SMTP): 587
• Check phần This server requires an encrypted connection (SSL)
• Thiết lập Use the following type of encrypted connection thành TLS

POP13
Kích OK để đóng cửa sổ. Sau đó, kích Next để hoàn tất cài đặt. Outlook sẽ kiểm tra cài đặt tài khoản để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. Kích Close khi kết thúc.
POP14
Sau đó, sẽ có một màn hình chúc mừng được hiển thị. Chọn Finish
POP15
Gmail đã sẵn sàng tiếp hợp với Outlook 2010. Hãy dùng thử tài khoản Gmail cua bạn trong Outlook.
POP16

Kết luận
Thêm Gmail vào Outlook sử dụng POP là cách dễ dàng với một vài bước đơn giản. Bạn có thể thêm rất nhiều tài khoản email với POP3 nếu bạn muốn. Chúc các bạn thành công!

POP7