Tag: tài khoản gmail

Hướng dẫn cài đặt Gmail POP cho MS Outlook 2003

0
Configuring your email client: Outlook 2003 Enable POP in your Gmail account. (bật giao thức POP3 trong Gmail) - Bạn vào Gmail, vào phần Setting...

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với POP

0
Bạn cảm thấy thú vị với phiên bản mới nhất của Outlook và muốn cài đặt nó với tài khoản Gmail của mình?...

Khai báo Gmail trên Outlook 2007

0
Đại đa số người dùng hiện nay đều thích và thường sử dụng Gmail làm địa chỉ email chính, tuy nhiên việc vào web...