Kết bạn nhanh và đăng tin trên google +

237

Bạn vào đường dẫn https://plus.google.com/u/0/getstarted/getstarted?fww=1   sau đó đăng nhập mail vào

dangnhapthemban3

Và bấm tiếp tục, tiếp tuc, hoàn tất

dangtin

Video: