Tag: google plus

Kết bạn nhanh và đăng tin trên google +

0
Bạn vào đường dẫn https://plus.google.com/u/0/getstarted/getstarted?fww=1   sau đó đăng nhập mail vào Và bấm tiếp tục, tiếp tuc, hoàn tất Video: https://www.youtube.com/watch?v=9j64tJHE3iM&feature=youtu.be