icms.vn – Cài đặt banner chạy dọc 2 bên web, Side Scroll Banner | OpenCart

361

Đây là modun cho phép bạn cài đặt banner chạy 2 bên với kích thước màn hình lớn hơn 1024px. Banner tự động đổi giống như  slide.

Dành cho quản trị web

Cài đặt banner left – banner right cho web.

Vào: Hệ Thống > Thiết Kế > Banner > [Thêm]

module left-right-scroll-banner11

Đặt tên cho phần banner cần quản lý (tạo mới ) > [Lưu]

module left-right-scroll-banner12

Link download modun : “http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=8796

Coppy 2 thư mục ( folder) admin, catalog vào thư mục gốc.

Bạn vào: Phần mở rộng > Những mô đun >tìm Left-Right-Scroll Banner > Chọn cài đặt modun.

Chọn theo hình dưới:

module left-right-scroll-banner

Sau khi cài đặt xong:  Sửa (Left-right-scoll banner)

module left-right-scroll-banner5

chọn [Thêm mô đun] và làm theo hưỡng dẫn bên dưới:

module left-right-scroll-banner1

module left-right-scroll-banner2

Chọn Cài đặt cho modun chạy trên web thuộc những phần nào:

(1), (2): chọn định dạng trượt

(3): chọn kích thước hình ảnh chạy dọc theo trang web (tiêu chuẩn 300 x 600)

(4): phần banner chạy. Chỉ xuất hiện trên các trang mình cho phép chạy.

(5): hiển thị (bật) / không hiển thị (tắt)

(6): Hoàn tất quá trình.

Dành Cho User – Người dùng:

Chọn Hệ Thống > Thiết Kế > Banner:

Chọn Hình ảnh cho phần banner chạy 2 bên:

module left-right-scroll-banner3

Chọn: Sửa của Banner Left (4.1)

module left-right-scroll-banner4

1: Chọn để thêm hình ảnh

2: Tiêu đề hình ảnh (bắt buộc phải có)

Phần liên kết: bạn muốn dẫn đến trang web nào khi họ click vào banner thì nhập đường dẫn vào phần này.

3: Chọn hình ảnh (click vào mục 3 > xuất hiện một cửa sổ cho phép upload hình ảnh lên web. muốn chọn hình ảnh lên web bạn chỉ cần doubleClick vào hình mình chọn)

Nhấn Lưu (Save) để hoàn tất công việc.

Làm tương tự cho phần Banner Right(4.2).

Chúc Các bạn thành công!

 Download : http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=8796&path=5&filter_search=left&filter_license=0&page=1