icms – Thông tin, hỗ trợ, giới thiệu bên menu dọc, CR2 HTML Module | opencart

92

Cài Đặt Menu Dọc:

h2cr

Hình ảnh hiển thị phần [Danh Muc] bên menu bên trái. Sau đây là phần cài đặt CR2 để thêm nhiều phần khác bên phần menu bên trái này.

icms-menu-doc

 

open-cart1-cho-hien-menu2

 

Bạn có thể thêm nick Yahoo, bằng code sau

<a href=”ymsgr:sendIM?sangtaoco@yahoo.com” title=”Hỗ trợ qua Yahoo”>
<img border=”0″  src=”http://opi.yahoo.com/online?u=sangtaoco&t=2″ style=”vertical-align: middle;”></img>
</a>


 

Kết Quả Sau khi cài đặt:

cr2

Bạn có thể download tại đây: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=2318&path=5&filter_search=html&filter_license=0