icms – SEO URL nhóm sản phẩm, sản phẩm trong open cart

92

Bạn đăng nhập với tài khoản được cấp. Sau đó thực hiện các bước như hình dưới để “Thiết lập SEO URL cho nhóm sản phẩm, sản phẩm trong opencart”.

icms-seo

 

icms-seo1

icms-seo2

Truy cập vào quản lý file của website sửa .“htaccess.txt” -> “.htaccess”.

 

Khi thêm nhóm sản phẩm, sản phẩm lên web, Bạn không cần nhập từ khóa seo cho sản phẩn/ nhóm sản phẩm khi đã thực hiện cài đặt ở trên.

Hình Ảnh Tạo Nhóm:

tao-nhom-sp

Từ  Khóa SEO Tự Tạo sau khi chọn Lưu (kiểm tra bằng cách chọn [SỬA] của nhóm sản phẩm mới tạo):

nhómp
Chú Ý:

– Để Thực hiện SEO URL, Kiểm Tra nhóm sản phẩm/ sản phẩm bạn nhập vào,  dòng “Từ Khóa SEO” bên tab [Dữ  Liệu] khi chọn [Sửa] bắt buộc phải có từ khóa seo.

– Từ Khóa SEO được dùng thường là tên của sản phẩm / Nhóm sản phẩm được viết không dấu, Khoảng cách giữa các từ được thay bằng các dấu (-, _), Không nên để khoảng trắng (dấu cách).

– Khi kiểm tra nhóm sản phẩm/ sản phẩm bạn nhập vào,  dòng “Từ Khóa SEO” bên tab [Dữ  Liệu] khi chọn [Sửa] mà không có từ khóa, bạn cần phải nhập từ khóa vào như hướng dẫn cách nhập ở gạch đầu dòng phía trên.