icms-Chọn sản phẩm liên quan cho web OpenCart

107

Để chọn sản phẩm cùng loại (liên quan) cho một sản phẩm (hình minh họa – hình 1), bạn thực hiện các thao tác từ hình 2 đến hình 4.

splquan6

hình 1

Đăng nhập vào phần quản lý để thực hiện thao tác bên dưới.

splquan-2

hình 2

splquan3

hình 3

splquan4

hình 4

Kết quả cuối cùng:

splquan5

Chúc bạn thành công!