[Huyện Hóc Môn, TP HCM] Nâng cao kỹ năng ứng dụng, quảng bá, đẩy mạnh đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố vào các sàn TMĐT

53

Nâng cao kỹ năng ứng dụng, quảng bá, đẩy mạnh đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố vào các sàn TMĐT.

Tuy tôi lớn tuổi, nhưng không có nghĩa tôi ko làm được, với hơn 100 Bà Con hôm nay tận dụng điện thoại đang dùng, đã làm chủ cách bán hàng trên các sàn TMĐT nối tiếng Việt Nam, Mang nông sản việc ra bán toàn cầu.