Hướng dẫn tìm từ khóa

35

Bước 1: Tạo một trang tính mới trên Google sheets

Bước 2: Truy cập và search từ khóa cần tìm kiếm trên Google, Facebook, Youtube

a. Google: Kéo xuống cuối trang ở mục Tìm kiếm liên quan là nơi mà chúng ta sẽ copy từ khóa.

b. Facebook: Ở mục tìm kiếm trong giao diện Facebook, gõ từ khóa và copy lại những cụm từ được đề xuất bên dưới

c. Youtube: Tương tự như Facebook, ở mục tìm kiếm gõ từ khóa và copy những đề xuất liên quan.

Bước 3: Copy và dán các từ khóa đã tìm vào sheets đã tạo ở bước 1

Bước 4: Lọc lại từ khóa bằng cách xóa trùng lặp

Chọn cột có từ khóa -> Chọn mục Dữ liệu -> Dọn sạch dữ liệu -> Xóa bản trùng lặp

Bước 5: Sau khi có từ khóa đã xóa trung lặp, truy cập tiếp vào https://nhonmy.com/tools/ chọn tools số 10 (chuyển văn bản)

Bước 6: Copy và dán các từ khóa đã lọc trong bước 5 vào tools

Bước 7: Chọn công cụ số 18 (thêm ,) trong tools là sẽ cho ra kết quả

Vậy là bạn đã hoàn thành tìm từ khóa và có thể copy vào trang mà bạn muốn. Chúc bạn thành công!

Xem video tham khảo bên dưới:

Cre: Nguyên Khang_MO2_MsVui