HƯỚNG DẪN THÊM TỪ KHÓA SẢN PHẨM

56

 

Bước 1: Vào giao diện trang web

Bước 2: Vào Sản phẩm —-> Chọn tất cả sản phẩm

Bước 3: Chọn sản phẩm cần thêm từ khóa

Bước 4: Sau đó bạn lướt đến mục Từ khóa sản phẩm

Bước 5: Nhập từ khóa rồi bấm thêm

Bước 6: Bạn có thể tìm thêm từ khóa bằng cách vào Google

Gõ tên sản phẩm Google sẽ hiện ra một số từ khóa nổi bật

Bước 7: Sau khi thêm từ khóa xong, bạn chọn phần Cập nhập là hoàn thành rồi đó