Hướng dẫn thêm thuộc tính sản phẩm (màu sắc / kích thước)

89

Bước 1: Chọn sản phẩm mà bạn muốn thêm thuộc tính

Bước 2: Chọn “Các thuộc tính”

Bước 3: Chọn “color” rồi nhấn “thêm”

Rồi bạn chọn màu bạn muốn chọn

Bước 4: Bạn chọn thuộc tính “kích thước” rồi thêm vào

Bước 5: Nhấn “lưu thuộc tính” và xem lại thuộc tính bạn mới đăng

Link tham khảo:

Biên tập: Quỳnh Trang