Hướng dẫn thêm người bán với theme Wp Residence

282

Cách 1: Admin nhập trực tiếp người bán

Bước 1: Chọn mục Người bán -> Thêm người bán

Bước 2: Nhập tiêu đề

Bước 3:  Giới thiệu người bán

Bước 4:  Các thông tin liên hệ nguời bán

Bước 5: Liên kết với ID tài khoản đăng nhập (Không bắt buộc)

Bước 6: Các thông tin liên quan của người bán (Không bắt buộc)

Bước 7: Ảnh người bán

Bước 8: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn Xem thử để kiểm tra trên trang web và chọn Đăng bài viết để hoàn tất đăng bài

 

 

B. Người bán tự đăng ký trên trang web

Sau khi người bán nhập đủ thông tin trên Giao diện web, một thông báo sẽ được gửi đến cho quản trị viên

Quản trị viên vào kiểm tra và Đăng để thành viên cập nhật các thông tin khác và bắt đầu đăng bất động sản mới