Hướng dẫn tạo sản phẩm nổi bật

38

HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT CHO CỘNG TÁC VIÊN NHÀ CUNG CẤP

 

Bước 1: Chọn mục sản phẩm trên thanh công cụ của trang

 

Bước 2: Nhấp chọn vào ngôi sao để tạo sản phẩm nổi bật

Biên tập: Thị Thảo