HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IFTTT TỰ ĐỘNG ĐĂNG BÀI FACEBOOK QUA FANPAGE

551

IFTTT được viết tắc của chữ “If This, Then That“, bạn còn có hiểu nó là một câu nói kiểu như “Nếu như cái này thỏa điều kiện, thì hãy làm cái kia“. Nó là một ứng dụng tự động hóa các thao tác online.

Bước 1: Đầu tiên cần phải đăng ký một tài khoản miễn phí tại https://ifttt.com/join. Có thể đăng ký bằng gmail hoặc facebook. Tiếp theo bạn đăng nhập vào tài khoản.

Bạn có thể ấn vào “Create” tạo mới project

hay bạn bấm vào biểu tượng “dấu +” dưới

Bước 2: Hiện Create your own, có “ If This, Then That ”. Ngay phần IF This ⇒ Nhấp vào “ Add ”

Bước 2.1: Chọn Search để tìm các channel để kết nối

Vd:kết nối Facebook với Facebook Pages

Đối với Facebook thì bấm vào hiện mục Choose a tringger. Bạn muốn đăng caption gì nhấp vào nó

Any new post by you in area: Hiện bài viết mới nào của bạn trong khu vực

New status message:  Thông báo trạng thái mới

New link post by you: Bài đăng link mới của bạn

Bước 2.1: Phần tiếp theo “Then That” thì nhấp vào “ Add

. Có thể hiểu This(nơi viết bài) & That(nơi post bài). +This:  Facebook  +That:  Facebook Pages

. Chọn Search Facebook pages. Hiện mục kết nối tự động với Page bạn. Nếu Facebook bạn nhiều Pages thì nó sẽ hiện Pages bạn cho bạn lựa chọn.

Đối với Facebook Pages hiện mục Choose an action ( chọn một hoạt động ). Bạn muốn hiện gì trong bài viết Facebook bạn ghi

Create a status message: Tạo một trạng thái

Create a link post: Tạo một link đăng liên kết

Upload a photo from URL: Tải lên ảnh bằng URL

Bước 3: Bật kết nối & kiểm tra. Sau khi hoàn tất . Sau đó nhấp “Finish

 Qua Facebook Thử đăng nội dung hiện công khai

 rồi quay lại IFTTT ấn vào phần “ check now” phần dưới để nó chạy ngay lập tức.

Qua Facebook Pages reset lại. Nó sẽ hiện lên…

Cảm ơn đã đón xem chúc bạn có một ngày vui vẻ !!!

Ghi chú: 

Channel: Channel là tên gọi mà IFTTTdùng để gọi các dịch vụ , nó được hiểu là kênh ứng dụng mà IFTTT hỗ  trợ như Facebook,Twitter,Gmail,Linkedin, … Bạn chỉ lần kích hoạt các Channel 1 lần và sau này khi tạo ra một recipe liên quan đến Channel đó thì IFTTT sẽ tự động làm việc.

Recipe: là lệnh để thực hiện một công việc nào đó,chính là một ứng dụng sau khi bạn đã kết nối giữa các channel lại với nhau.