Hướng dẫn sử dụng Directadmin user

98
clip_image007
Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Cpanel – Driectadmin tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN
VỚI QUYỀN USER

1. Đăng nhập vào hệ thống:

http://IP:2222 hoặc http://domain.com:2222
clip_image001

clip_image0011
clip_image003_0003

2. Bảng điều khiển tổng quan:

clip_image0051
Bên phải là các thông số của host
clip_image007

3. Thay đổi password hosting:

Từ bản điều khiển chính, chọn Change Password
clip_image008
clip_image010
Nhập password mới và nhấn Submit

4. Quản lý tài khoản FTP:

Từ bản điều khiển chính, chọn FTP Management
clip_image011
clip_image013

a. Để tạo mới tài khoản bạn nhấn chọn Create FTP account

Điền đầy đủ thông tin và nhấn Create
clip_image014

 

5. Quản lý cơ sở dữ liệu:

Từ bản điều khiển chính, nhấn chọn Mysql Management
clip_image015

a. Backup database:

Để backup database thì bạn nhấn chọn nútDownload tương ứng cới database tại cộtDownload Backup

b. Restore từ file đã backup:

Bạn thực hiện theo các bước như hình trên: Chọn database muốn restore, Tiếp theo nhấnBrowse và chọn file đã backup, cuối cùng nhấn Upload

c. Tạo database mới:

clip_image017

Khai báo đầy đủ thông tin và nhấn Create

6. Quản lý file:

Từ bảng menu chính, nhấn chọn File Manager
clip_image019
clip_image021

+ Để website hoạt động, code website phải được upload trong thư mục public_html

a. Để phần quyền cho 1 file hoặc thư mục, bạn tích chọn vào ô tích tại cột Select tương ứng với file mà bạn muốn phân quyền, điền thông số và nhấn set Permission

Ví dụ để cấp full quyền cho 1 thư mục ta làm như sau:
clip_image023

b. Để upload file lên host ta thao tác như sau:

clip_image025
Duyệt chọn file cần upload và nhấn nút Upload Files. Tối đa có thể upload 8 file cùng 1 lúc, để upload được nhiều file cùng 1 lúc hơn thì bạn chọn Upload Even More Files
Dung lượng 1 file tối đa được phép upload 10MB

Bạn có thể sử dụng FTP để upload được nhanh hơn, nhiều hơn, nhiều file cùng 1 lúc và đơn giản hơn. Nếu chưa có phần mềm upload FPT bạn có thể download tại đây:
http://download.vmms.vn/Cute8.0.rar

7. Quản lý domain:

Từ bảng điều khiển chính, bạn chọn Domain Setup

clip_image027

a. Add thêm 1 tên miền mới và host: Từ giao diện quản lý domain Add Another Domain. Bạn nhập domain mới cần add và nhấn Create

clip_image029

b. Để suspend hay unsuspend 1 domain bạn tích chọn domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend
c. Để xóa 1 domain ra khỏi host thì bạn tích hợp domain và nhấn Delete
8. Quản lý subdomain:

Từ menu chính, chọn Subdomain Management

clip_image030
Để add subdomain, bạn nhập subdomain muốn tạo và nhấn Create
clip_image032
Để Subdomain hoạt động được. Trên hệ thống DNS quản lý tên miền. Bạn phải tạo 1 bản ghi A là tên subdomain đó và trở về IP server mà bạn muốn tạo subdomain.

9. Add một tên miền chạy song song với tên miền chính:

Từ bảng điều khiển Domain Pointers
clip_image033
Để add 1 tên miền chạy song song, bạn nhập tên miền muốn add và nhấn Add
clip_image035

10. Backup và restore hosting:

Từ bảng điều khiển chính, chọn Create/Restore Backups
clip_image036

a. Để backup Full bạn tích chọn tất cả các mục và nhấn Create Backup

clip_image038

b. Để restore bạn chọn file đã backup và nhấn Select Restore Options

clip_image040