icms – Hướng dẫn chỉnh file robot.txt

105
robottxt2

Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần trong trang web của bạn không. Tệp này phải được đặt tên là “robots.txt” và được đặt trong thư mục gốc của trang web của bạn. Bạn có thể không muốn một số trang nhất định trong trang web của mình được thu thập dữ liệu bởi vì chúng có thể không hữu ích cho người dùng nếu được tìm thấy trong các kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.

Mình hướng dẫn bạn chỉnh file robot.txt cho website của bạn.

Bước 1: Đăng nhập theo cấu trúc đường dẫn https://tenmien:2222 với User / Pass do Nhơn Mỹ cung cấp. (Ví dụ: phatloc.com.vn:2222)

robottxt1

Bước 2: Chọn File Manager (hình dưới)

robottxt2

Bước 3: Tìm và Chọn mở thư mục public.html.

robottxt3

Bước 4: Tìm đến file robot.txt chọn Edit.

robottxt4

Bước 5: Thực hiện chỉnh sửa thông tin của file và nhấn [SAVE AS] để hoàn tất.

robottxt5

Chúc bạn thành công!