Kích hoạt tài khoản Hotmail

142

Bạn đã có tài khoản hotmail mà người quản trị tạo lập, Vậy giờ bạn cần kích hoạt để sử dụng được tài khoản này nhé. Các bước thiết lập thông tin tài khoản hotmail khá dễ dàng, bạn có thể tham khảo những bước cơ bản dưới đây:

Truy cập hotmail của doanh nghiệp:

kich-hoat-account

 

Đăng nhập vào tài khoản hotmail mà bạn được cấp:

kich-hoat-account1

Thực hiện công việc cập nhật thông tin của bạn cho hotmail:

mail-phumyancorp

kich-hoat-account3

kich-hoat-account4

kich-hoat-account5

Bước cuối cùng là bạn cần nhập đúng capchar để xác định tài khoản người dùng.

Chúc bạn thành công !