Hướng dẫn Import/Export Pipes

151

Phần 1: Test tại local

Bước 1: Cài đặt, bật plugin WP Pipes và các plugin liên quan

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe85

 

Bước 2: Import các pipe vào:

Bước 2.1: Chọn Pipes -> Import -> Browse

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe161

Bước 2.2:  Chọn pipe cần Import -> open

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe204

Bước 2.3: Chọn Import

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe228

Bước 3:  Edit pipe

Bước  3.1: Chọn vào pipe vừa import để edit

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe294

Bước 3.2:

(1) Sửa tên pipe

(2) Thay link cho pipe

(3) Lưu

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe389

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe390

 

Bước 3.3: Chạy thử để kiểm tra

Chọn Test in update mode

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe448

Pipe sẽ tự động lấy tin về

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe480

Nếu các tin không bị lỗi, chuyển sang bước 4

 

Bước 4: Export pipe:

Sau khi nhập thông tin đầy đủ, kiểm tra các pipe chạy được, chọn save -> export to .pipe file

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe645

 

File export xuất ra có đuôi .pipe

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe682

 

Phần 2: Pipe trên Web

Bước 1, 2: tương tự phần 1

Bước 3: Thêm categories của pipe, lưu lại và chạy thử để kiểm tra như bước 3.3

Hướng dẫn sử dụng plugin pipe814