Plugin tự động tải hình về website

279

Tìm & cài plugin QQWorld Auto Save Images trên trang cài đặt wordpress hoặc từ link https://vi.wordpress.org/plugins/qqworld-auto-save-images/

A. Cách cài đặt để tải ảnh về trang web

Bước 1: Sau khi kích hoạt, vào Cài đặt -> QQWorld Auto Save Images. Tại Tab tổng quan, Mode, chọn

Bước 2: Tab Filter, thay đổi kích thước giới hạn để tải ảnh về

1.Grabbing from Each Posts: Giới hạn số ảnh tải về. Để mặc định để tải hết

(1): Kích thước ảnh nhỏ nhất để tải về. Ảnh nhỏ hơn kích thước đó sẽ không được tải.

(2): Giới hạn kích thước ảnh tải xuống. Ảnh lớn hơn sẽ được resize kích thước. Mặc định nên để rộng 900px

4.Exclude Domain/Keyword: Chọn những tên miền không tải ảnh về

->Lưu

Bước 3: Tab Format: Đổi tên ảnh tải về:

Tại Change Image Filename: Chọn Option 3 để đổi tên tất cả ảnh theo tên bài viết. Chọn option Change Title & Alt -> Lưu

Bước 4: Vào trang Đăng bài viết, copy nội dung vào bài viết, nhấn nút Save Romote Images, ảnh sẽ được tải về

 

B. Kiểm tra ảnh từ nguồn khác trong nội dung bài viết hàng loạt

Tại tab Scan Posts, chọn mục cần quét =>

+ Automatic nếu tự động kiểm tra và tải hết

+ Manual nếu muốn kiểm tra và chọn lại bài viết tải về

Nếu chọn Manual, sau khi quét xong tất cả bài viết, chọn Fetch để tải hình ảnh trong nội dung bài viết