Hướng dẫn gắn ID sản phẩm vào link mua hàng

40

Bước 1: Tìm ID sản phẩm

ID sản phẩm ở góc dưới màn hình website Nhơn Mỹ khi bấm vào sản phẩm.

Bước 2: Vào nơi cần liên kết với sản phẩm

Ví dụ khi khách hàng bấm vào nút Mua ngay bên dưới sẽ hiện ra sản phẩm ở bước 1 trong giỏ hàng.

Cần phải chọn vào link nút Mua ngay

Bước 3: Thay link theo code sau

Https://tên miền/?_add_to_card=(ID sản phẩm vừa tìm)

Ví dụ: https://www.nhonmy.com/khl?c_add_to_cart=3063

Có thể sửa link trong Elementor hoặc WordPress.

Bước 4: Sau khi cập nhật, bấm thử vào nút xem đã liên kết được chưa.

Nếu hiện lên giao diện sau thì đã hoàn thành:

Bước 5: Kiểm tra đúng sản phẩm là hoàn thành.

Xem video tham khảo bên dưới: