Hướng dẫn đăng bài Wattpad

1154

Bước 1: Truy cập vào website https://www.wattpad.com

Bước 2: Đăng kí hoặc đăng nhập bằng mail, Facebook

 

Bước 3: Đăng bài

Bước 3.1: Chọn Tác phẩm -> + Truyện mới

 

Bước 3.2: Bắt đầu viết bài

  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Thể loại

 

  • Tags

 

  • Hình ảnh

 

Bước 4: Chọn Đăng tải để đăng bài

Bước 4.1: Thêm link vào bài

  • Nhấp vào dấu 3 chấm

  • Tại Liên kết bên ngoài, chọn Thêm

  • Copy link, dán vào khung như bên dưới

 

Bước 5: Chọn Xem trước để lấy link hoàn chỉnh

 

Video hướng dẫn

Video hướng dẫn ms Huyen SVTT 8.2017