Hướng dẫn đăng bài trên Facebook hỏi đáp

230

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn Đặt câu hỏi

 

Bước 2: Nhập tiêu đề tại Câu hỏi của bạn. Chọn Tiếp

 

Bước 3: Chọn Câu hỏi của Tôi là mới

 

Bước 4:  Đăng bài

4.1. Nhập nội dung ở mục Nội dung của mục này là gì?

 

4.2. Chọn Chọn một chủ đề -> Chọn Bảng tin

 

4.3. Đăng ảnh: Chọn Chọn tệp

Chọn một ảnh -> Open

 

4.4. Sau khi hoàn tất, chọn Đăng