Hướng dẫn sử dụng công cụ đăng bài tự động IFTTT

2445

IFTTT được viết tắc của chữ “If This, Then That“, bạn còn có hiểu nó là một câu nói kiểu như “Nếu như cái này thỏa điều kiện, thì hãy làm cái kia“. Nó là một ứng dụng tự động hóa các thao tác online.

Sử dụng IFTTT

Bước 1: Đầu tiên cần phải đăng ký một tài khoản miễn phí tại https://ifttt.com/join. Tiếp theo bạn đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Tạo ra một Recipe

Bước 2.1: Chọn Search để tìm các channel để kết nối

Vd:kết nối WordPress với Facebook

 

Đối với WordPress, khi activate bạn cần phải điền các thông tin cơ bản sau:

 • Địa chỉ website (Blog URL) cần sử dụng
 • Tài khoản và mật khẩu của admin

 

Ở đây, Đăng nhập và Thêm quyền truy cập ứng dụng cho IFTTT cho Facebook

Đối với các channel khác :

 • Đăng nhập tài khoản của channel đó.
 • Thêm quyền truy cập ứng dụng cho IFTTT là được.

 

Bước 2.2: Sau khi đẫ kích hoạt đầy đủ các channel , tạo liên kết Repice cho các channel

 • Nhấn MyApplets

 

 • Chọn NewApplets
 • Gắn các Channel vào kết nối

 

 • Gắn các Channel vào kết nối: This(nơi viết bài) & That(nơi post bài)
 • Ở đây, Bài ở WordPress muốn được post lên facebook

+This:Wordpress

+That :Facebook

 

Sau khi gắn các channel chỉnh sửa cấu hình recipe(cấu trúc bài viết sẽ đăng) thông tin sẽ đăng lên Facebook.

Các nôi dung có thể thêm vào bài viêt như:

 • PostTitle: Tựa bài(tên sản phẩm)
 • PostUrl: Đường link trang(Link trang sản phẩm)
 • PostContent: Nội dung bài viết
 • PostImageUrl: Link hình ảnh
 • TagsAndCategories: Thẻ và danh mục
 • PostPublished: Thời gian Post bài

Bước 3: Bật kết nối & kiểm tra. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa nôi dung bài đăng, recipe đã sẵn sàng hoạt động. Thử đăng nội dung lên website WordPress, xem nó có cập nhật trên Facebook hay không.


Không phải cứ đăng bài lên là nó post lên Facebook ngay vì Recipe hoạt động sau mỗi thời gian nhất định. Nếu như bạn muốn thử nghiệm xem thử nó có hoạt động tốt hay không thì sau khi đăng bài lên blog, bạn hãy ấn nút Check now Recipe để nó chạy ngay lập tức.

Ghi chú: 

Channel: Channel là tên gọi mà IFTTTdùng để gọi các dịch vụ , nó được hiểu là kênh ứng dụng mà IFTTT hỗ  trợ như Facebook,Twitter,Gmail,Linkedin, … Bạn chỉ lần kích hoạt các Channel 1 lần và sau này khi tạo ra một recipe liên quan đến Channel đó thì IFTTT sẽ tự động làm việc.

Recipe: là lệnh để thực hiện một công việc nào đó,chính là một ứng dụng sau khi bạn đã kết nối giữa các channel lại với nhau.

Video hướng dẫn:

 • Đăng nhập WordPress trong IFTTT

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Facebook

 

 

 • Kết nối WordPress – Blogger

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Evernote

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Gmail

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Linkedin

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Pinterest

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Trello

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Tumblr

 

 

 • Tự động đăng bài từ WordPress đến Twitter

Tự động đăng bài từ RSS đến Tumblr