Hướng dẫn cài theme Pulse

91

Muốn bài viết hiển thị trên phần đầu làm tiêu điểm, chọn thêm phần Feature this Post lúc tạo bài viết đó.

Lưu ý: Hình đại diện của bài chọn cho phần “Feature this Post” cần có kích thước lớn hơn 650×360 px.

hinh-dai-dien

Hướng dẫn chọn bài viết cho phần nằm dưới Slide: “Featured Post“.

Chọn cho phần này có thể theo Categories hoặc theo Tags.

chon-feature

Xem Theme: tkw8.com/pulse/