Hướng dẫn cài đặt theme Savage – tkw8.com

74

Cần nhập nội dung cho theme vào 2 phần: Bài (post) và Protfolio. Chú ý: Hình ảnh đại diện cho bài phải cùng kích thước (600 x 350px hoặc kích thước khác).

Nhập phần slide (hình ảnh) cho theme trong phần Gallery Slide. 

Hình ảnh Cho phàn Slide được cắt với kích thước Chiều rộng >= 1000px và chiều cao = 500px.

Sau khi hoàn chỉnh các bước trên, bạn cài đặt theme theo hình bên dưới.

Cài Đặt Trang Chủ

savage-cai-dat 1

Đoạn mã Shortcodes (5):

[responSlider post_type=”” limit=”” title=”Title”] content [/responSlider]

Cài Đặt Slide

savage-cai-dat 2

Cài đặt giao diện Blog

savage-cai-dat 3

Cài đặt Trang Web Dạng Blog

savage-cai-dat 4

Phần còn lại bạn chỉnh trong Appearance > Menu hoặc Appearance > Widgets.

Đây Là Kết Quả Cài đặt Của Theme Savage.

savage