Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Thị Thu Thủy Tiên – HD: Huỳnh Văn Mười – 2016

121

Xem chi tiết tại :

https://app.box.com/s/raphsqem66vzh4tzn5nnr5dcuotgdd2b

http://www.mediafire.com/download/i1hn2ap6cvsb81t/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_t%E1%BA%ADp-nhonmy.docx

https://www.dropbox.com/s/f5scj2zw99box4g/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%ADp-nhonmy.docx?dl=0

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT

Bước 1 : Nhập Email và mật khẩu do công ty cung cấp vào => Nhấp Sign in.

 

Bước 2 : Giao diện của trang linkedin sau khi đăng nhập. Chọn Publish a port để đăng sản phẩm

Bước 3 : Xuất hiện giao diện Publish a port.

Bước 4: Sản phẩm sau khi được đăng sẽ như hình phía dưới.