HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (ICP)

45
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
H0_S0_XIN_CAP_GIAY_PHEP_THIET_LAP_TRANG_TIN_DIEN_TU_ICP

 

Cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet (Sở Thông tin và Truyền Thông thụ lý hồ sơ trình Bộ Thông tin  và Truyền Thông xem xét, cấp phép):
Điều kiện hành nghề:     Hồ sơ, thủ tục:

– Có chứng nhận đăng ký kinh doanh
(do cơ quan chức năng cấp) với ngành nghề phù hợp.
1. Đơn xin phép cung cấp thông tin lên mạng.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện).

4. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.

5. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.

6. Hai tấm ảnh 3×4 của người quản lý trang tin (theo mục 3)

7. Bản chụp giao diện trang chủ website.

* Lưu ý: Các văn bản nêu trên được lập thành (03) bản.

3. Thời gian cấp phép: 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.